Blender 2.30 - revoluční verze Blenderu ke stažení - 3D grafika - 3Dscena.cz: 3D grafika jako na dlani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:3D grafika

Blender 2.30 - revoluční verze Blenderu ke stažení

3. listopadu 2003, 00.00 | Od Blenderu 2.25 nebyla snad žádná nová verze tak očekávaná a po hříchu tak přelomová jako právě Blender 2.30. Zcela nové uživatelské rozhraní má Blender dovést zase o krok směrem k profesionální aplikaci. Také tolikrát žádané Undo stejně jako nástroj Knife a několik dalších podstatných vylepšení činí z nového release doslova historickou událost ve světe Blenderu.

Změn v novém Blenderu je tentokrát tolik, že jejich podrobnější popis zdaleka přesahuje únosnou mez délky tohoto článku, a proto se omezím jen na ty, které považuji za nejpodstatnější a zájemce odkazuji na oficiální release notes ,který se nachází zde:http://www.blender.org/docs/2.30_release/2.30.html

Nové uživatelské rozhraní

Doslova na první pohled je nejpodstatnější zcela změněný layout programu. Tlačítka vypadají jinak, jsou umístěná zřídka tam, kde byly předtím a také celková barevnost nemá s předchozím vzezřením moc společného. Jednoznačným pozitivem je jistě fakt, že téměř vše je možné nastavit podle osobních preferencí a dokonce jsou již nyní, krátce po release, ke stažení různá barevná nastavení. Jedno docela pěkné je např. zde: http://www.nicodigital.com/allow/Carontheme.zip

Vizuální vzhled ale není tak podstatný, jako již zmíněné odlišné umístění tlačítek, které zkušenému uživateli Blenderu působí značné potíže se zorientovat, ale je pohříchu docela logické a měli by ho naopak uvítat zejména začátečníci.

Button window je nyní rozdělen jinak než v předešlých verzích a každá sekce tlačítek je ještě dále rozdělená na logické podsekce, které je možné libovolně přesouvat a upravovat tak podle osobních preferencí. Některé podsekce se objevují a mizí v závislosti na tom, zda tlačítka tam umístěná můžete nebo nemůžete na konkrétním objektu v této chvíli skutečně použít (např. některá sada tlačítek se zobrazí jen když jste v edit módu, protože nejsou použitelná mimo něj), což má také zejména zvýšit celkovou přehlednost.

Racionalizace se dočkalo např. i rozdělení button window podle databloků. Zatímco v dřívějších Edit buttons byly funkce platné jak pro editaci celého objektu, tak i meshe, surface, metaballu, jsou nyní tyto funkce daleko logičtěji rozděleny do sekcí Object buttons (F7), kam se přesunuly funkce z dřívějších Anim buttons, a Editing buttons (F9), kde se řeší všechny funkce dostupné v edit módu a s editací na hlubší úrovni související.

Uživatele znalých jiných programů jako např. Maya, zase jistě potěší nový toolbox, který obsahuje většinu funkcí dříve dostupných jen přes klávesové zkratky. Toolbox aktivujete buď klávesou Space jako dosud, nebo nově také delším podržením levého tlačítka myši.

Není bez zajímavosti, že vedle nových metaballů, uvedených v již předešlé verzi, jsou i roletková menu v Blenderu 2.3 dílem českého programátora, spoluautora Blenderu a přispěvatelem serveru, který právě čtete, Jiřího Hnídka, který byl za své zásluhy nominován na Suzanne Award udělované od tohoto roku každoročně na Blender Conference Conference pořádané v Amsterodamu.

Chcete vědět víc?:: http://www.blender.org/docs/2.30_release/UI/ui_redesign_2.30.html

Nové ovládání globálních transformací

Globální transformace objektu jako je přesun (g), rotace (r) a změna velikosti (s) mají rozšířenou funkčnost na celkově 3 módy, z nichž jeden je nový a jeden upravený. Při aktivaci jedné z těchto operací se postupuje stejným způsobem jako dosud, avšak možnosti tažení podle jedné z os jsou rozšířeny. Jednak můžete jako dosud aktivovat tažení podél osy stiskem prostředního tlačítka myši a směr, kterým budete táhnout určí jedinou osu, podle které se transformace provede.

Namísto tažení myši však nyní můžete rovnou stisknout klávesu x, y nebo z. Pokud tak učiníte jednou, bude rozhodující osa podle globálních souřadnic, pokud příslušnou klávesu stisknete dvakrát, bude rozhodující lokální osový kříž (tedy souřadnice samotného objektu) a pokud jej stisknete potřetí, vrátí se původní režim.

Numerický vstup

Numerický input se stále nachází pod klávesou n, ale je lépe a přehledněji uspořádán. Můžete v něm také přejmenovávat vyselektovaný objekt (dříve to šlo jen v Edit buttons) a také sem můžete napsat název objektu, který má být tomu aktuálnímu nadřazen (parent). Obě políčka tak plní funkci editační a zároveň i informační.

Zajímavá možnost je i přímé vkládání číselných hodnot-když zahájíte globální transformaci (g, r, s,), můžete přímo napsat číslo, které se na objektu projeví jako byste jej zadali v numerickém okně.

UNDO!!!

Snad každý nově příchozí uživatel Blenderu prvních několik týdnů hořekoval nad absencí funkce Undo v Blenderu. Starší verze Blenderu sice cosi jako Undo obsahovala, ale až pokročilejší uživatel si ji uvědomil a dokázal plně využívat. Ani nová verze Blenderu nemá Undo takové, na jaké jsme zvyklí u jiných aplikací. Týká se totiž pouze úprav v edit módu a pouze u mesh objektů. Proto se také jmenuje MeshEditUndo.

Sice to tedy není ještě „ono“, ale rozhodně je to krok vpřed a snad se dočkáme i v této oblasti dalšího pokroku. Nyní je možné nastavit maximální počet návratů v rozmezí 1-64, defaultní hodnota je 32.

Undo se aktivuje klávesou „u“ a každým jejím stiskem se vrátíte o krok zpět. Klávesami Alt+u je pak možné vyvolat pokročilé Undo menu, ve kterém je možné zvolit, které konkrétní úpravy chcete selektivně vrátit.

Chcete vědět víc?:http://www.blender.org/docs/2.30_release/UndoDoc/UndoDoc.html

Nové nástroje-Knife tool a Face Loop

Nástroj, který mě osobně ohromně potěšil je Knife Subdivide Tool. Jedná se o subdivide meshe kontrolované vyznačením dráhy a zejména uživatelé Lightwave již nyní zřejmě vědí, oč jde. Tento nástroj výrazně usnadňuje selektivní dělení (rozřezávání) faců a polygonů na meshi, což je velké usnadnění práce zejména při modelování metodou tzv. box modelingu. Obrázky ukáží více než slova, a proto se podívejte na originální dokumentaci zde:http://www.blender.org/docs/2.30_release/KnifeDoc/KnifeDoc.htmlnebo také na jednoduchý, ale povedený tutoriál ve formou Flash animace zde http://pages.infinit.net/bobois/Knife_subdivide/knife_subdivide_en.htm

Dalším výtečným nástrojem nové verze je face loop, určený k selekci a zahušťování (subdivision) jednolivých faců. Nástroj aktivujete klávesami Shift+r v edit módu a pak již jen tažením myši „přeskakujete“ po celých facech až najedete na ten, který chcete vyselektovat. Stiskem levého tlačítka je přidáte k již existující selekci.

Podobně postupujte při zahušťování faců, rozdíl je jen v klávesové zkratce- aktivujte nástroj klávesami Ctrl+r.

Další změny

Jak jsem již psal v úvodu, je nový release co do změn velmi bohatý a jen zběžný popis všech by vydal na nejméně ještě 3 další články. Všechny najdete v release notes na domovských stránkách Blenderu a já tu jen jmenovitě zmíním několik dalších.

1.Vyselektované vertexy zůstávají vyselektované po vyskočení z edit módu a pozdějším návratu do něj.

2.Mesh draw modes- několik vylepšení i úplně nových módů zobrazení drátěného modelu.

3.Podstatné přepsání a oprava chyb Python Api -autoři, kteří k Python API přispěli, byli po zásluze oceněni Suzanne Award v kategorii programování, což vypovídá samo o sobě.

4.Opraveny byly chyby v solid zobrazení scény (skvělé, tohle mi ve starších verzích opravdu lezlo na nervy :-) )

5.Úpravy v Blenderovské implementaci Radiosity.

Subjektivní pohled na Blender 2.3

Po objektivním popsání nové verze Blenderu si dovolím prezentovat svůj osobní názor a zamyšlení nad některými změnami v ovládání a budu rád, když se k nové verzi vyjádříte i vy v diskuzi pod článkem. Těm z nás, kdo se pohybujeme v širší Blenderovské komunitě ve světě to pomůže vytříbit názor a přeneseně tak vaše postřehy prezentovat tam, kde je budou slyšet i vývojáři (ostatně jednoho máme přímo zde na 3D scéně a rozhodně ne bezvýznamného:-)).

V první řadě ja na místě říci, že Blender 2.30 je oficiálně Beta release a obsahuje tedy chyby, které by měly být opraveny v 2.31. Pokud na nějaké z těch chyb narazíte, napište o nich v Bug traceru na domovských stránkách, nebo v diskuzi pod tímto článkem, pokud neumíte anglicky nebo nechcete psát přímo tam. Je tedy možné, že spousta věcí bude jinak.

Osobně musím přiznat, že můj prvotní dojem z Blenderu 2.3 nebyl dvakrát pozitivní a ačkoli se postupně lepšil, stále mám k němu jisté výhrady.

Změna ovládání se pochopitelně dotkne každého, kdo má Blender hluboko pod kůží a ačkoli většina klávesových zkratek zůstala, jiné rozmístění tlačítek mi stále ještě působí značné problémy v orientaci a zpomaluje práci. To by nebyl až takový problém, člověk si zvykne na všechno. Rozpaky mi spíše působí pomyšlení právě na začátečníky, kterým hlavně byl nový interface určen, aby se jej mohli snáze naučit a lépe se v něm orientovat a mohl tak přilákat více uživatelů.

Bohužel zatím není a ještě nějakou dobu nebude dokumentace, která by jim toto umožnila. Nově příchozí uživatel tak stáhne nejnovější verzi Blenderu a na internetu najde přes 1200 tutoriálů (+ těch 80 českých a pár slovenských :-) ), které mu jsou však v podstatě na nic, protože operují s naprosto rozdílným interface.

Také rychlost práce podle mého subjektivního názoru v některých oblastech utrpěla. Zatím jsem jich našel jen pár, snad jich nebude více, ale například mirroring objektu je nyní řešen jiným (najdete jej pod klávesou „m“ v editačním módu), méně předvídatelným způsobem a je nutné více přemýšlet nad současnou orientací objektu v souřadnicovém systému (dříve se stačilo orientovat jen tím, co vidíte). To zdržuje, stejně jako nutnost vybírat osu z roletkového menu.

Možná se vám zdá, že zase tak často se síť zrcadlově neobrací. Osobně jsem však tuto funkci často používal paradoxně pro nepravidelnosti na objektech, např. pro různé prohloubeniny např. při modelování skal a to v poměrně rychlém sledu za sebou. Nová funkce mirror mi toto alespoň zatím neumožňuje a když, tak mnohem pomalejší cestou, protože zatímco dřív stačilo stisknout „s“ a potom „x, y nebo z“ pro určení směru převrácení, dnes musím vyvolat menu a vybrat osu z nabídky.

Také nový Toolbox trochu (trochu- ale v pracovním procesu se ty vteřiny nasčítají) zpomaluje, zejména pak přidávání nových objektů. Moc bych se přimlouval alespoň za klávesovou zkratku pro okamžité vyvolání přímo Add menu.

Noví uživatelé si také již nemusí zvykat na ono zlaté pravidlo Blenderu „levá ruka na klávesnici, pravá na myši“. Všechny funkce jsou nyní dostupné přes různá menu, což je na první pohled jistě klad. Na druhou stranu mám však zkušenost, že kdo se naučil pracovat v Blenderu jen přes klávesové zkratky, podstatně tak zrychlil svou práci i v jiných aplikacích, protože ono pravidlo začal aplikovat i tam. Mám trochu obavu, že příští začátečníci budou o toto ochuzeni, nebo alespoň většina z nich.

Možná je to ale i určitá výzva pro pisatele všech příštích tutoriálů, aby používání klávesových zkratek preferovali tak, aby jejich používání bylo i nadále hlavním ovládacím prvkem a ona menu byla jen pro případ zapomnění některé méně používané funkce.

Přestože tedy mám k nové filosofii Blenderu jisté výtky, rozhodně je dobře, že se vyvíjí tímto směrem a jsem opravdu zvědav, jak bude vypadat příští verze, kde by již měly být opraveny některé chyby a snad budou postupně přibývat i další kvalitní nástroje, protože o ty jde především.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » 3D grafika  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: