Blender 2.25 Publisher - 3D grafika - 3Dscena.cz: 3D grafika jako na dlani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:3D grafika

Blender 2.25 Publisher

30. října 2002, 00.00 | Minulý týden jste si na stránkách grafiky mohli přečíst o vývoji Blenderovské scény od krachu NaN až po uvedení Blenderu jako OpenSource. V souvislosti s tím je Blender 2.25, který byl nejprve prodáván a později zpřístupněn pouze přispěvatelům BlenderFoundation, nyní volně dostupný každému zadarmo.

Jak jsem psal v minulosti již několikrát, je tato verze poněkud odlišnějším programem s trochu jinou filosofií než původní řada Blender Creator, protože byla vyvíjena jako nástroj pro profesionály, kteří publikují na internetu, prodávají realizaci firemních prezentací apod. K tomuto účelu je vybaven funkcemi pro prezentace přehrávané pomocí 3D plug-inu nebo "Stand alone playerem". Kromě toho obsahuje i několik podstatných vylepšení v oblasti správy souborů a modelovacích a animačních funkcí.

Nové modelovací, materiálové a animační funkce

Asi nejvýraznější a mezi mnohými uživateli dlouho žádanou úpravou je implementace klasických booleans funkcí. Oproti funkci Intersection, s níž se booleans v Blenderu dříve nahrazovaly, vytvoří tato nový objekt a původní operandy zanechá nezměněné. Nový algoritmus také počítá s UV mapingem, takže nový objekt má UV mapované textury ořezány, případně rozšířeny.

Booleans najdete pod klávesou "w" a v současné době jsou implementovány operace Intersect, Union a Difference.

Bohužel musím říci, že je znát násilné přerušení vývoje této řady Blenderu, protože booleans mají dosud řadu omezení a zdráhal bych se je označit za stoprocentně funkční a hlavně snadno předvídatelné. Sami autoři uvádějí tato omezení (volně přeloženo+subjektivní hodnocení):

 • novými objekty se vytvoří zcela nové polygony s odlišnou strukturou (což je logické), kterých však bývá dle mé zkušenosti daleko více, než mají oba zdrojové objekty dohromady. Zejména to platí u složitějších a hlavně oblých objektů (válce, koule)
 • nové polygony mohou být "nízké kvality", tedy mohou být příliš dlouhé či krátké. Do jisté míry se to dá eliminovat MeshDecimatorem v Edit Buttons (to ovšem funguje jen jako pomůcka, v mnoha případech budete nuceni přesunout těch pár vertexů ručně)
 • tvar se celkově mírně zdeformuje
 • vertexy se zduplikují ve smyslu, že v rámci výsledného objektu budou vždy na každé pozici vertexu vlastně vertexy dva. Když vyselektujete jeden z nich, můžete ostatní vertexy napojené na stejnou strukturu vyselektovat klávesou L, což může být v některých případech užitečné z hlediska aplikace různých materiálů v rámci jednoho mesh. Jinak se tohoto efektu zbavíte prostě funkcí DupliVert v Edit buttons.
 • jak jsem psal v minulém odstavci, jsou booleans v Blenderu teprve v raném stádiu, takže se občas "zaseknou" a vyhodí error. Můžete zkusit objekty o kousek přemístit nebo mírně natočit, občas to pomůže.
 • zatím je možné operace provádět pouze mezi dvěma objekty

  Mám-li tuto novou funkci zhodnotit, musím říci, že je její implementace jistě záslužná a s dalším vývojem se stane nepochybně velmi užitečnou. Současná implementace se však, zejména kvůli již uvedené nepředvídatelnosti, dá brát spíše jako pomocný prostředek, než opravdu široce využitelný modelovací nástroj.

  Naopak úprava, která se mi velmi líbí, ač je to drobnost, je možnost vkládat barvy, ať již světel nebo materiálu, v RGB formátu kompatibilním s html, tedy v hexadecimálním tvaru.

  Další méně viditelnou úpravou jsou animované textury použitelné pro UV maping, což zde již dlouho chybělo. Funguje to tak, že Blenderu dodáte obrázek, kde jsou všechny framy animace, nadefinujete velikost a oblast jednoho framu a aktivujete tuto funkci. Je možné nastavit také in-out offset, tedy od kterého framu po který se bude animace přehrávat a také rychlost přehrávání.

  Asi poslední změnou je rotace podle lokální osy, což snamená, že zatímco se dosud pro rotaci používal globální osový kříž, nyní je možné rotovat s již natočeným objektem podle jednotlivých os jeho lokálního (tedy již natočeného) osového kříže. Zkuste si to- po zmáčknutí "r" pro rotaci je další stisk kláves x, y, nebo z povelem pro rotaci podle globálních souřadnic, dvojté zmáčnutí týchž kláves pak podle lokálních.

  Tato funkce se zdá být nenápadným vylepšením, ale zejména v animacích typu logo, titulkové animace apod. by mohla být velmi ceněným pomocníkem.

  Nástup nelineární animace

  Obrovským krokem vpřed ve vývoji vašich animací by se časem mohlo stát nové okno, které přibylo a které se nazývá NLA Window. Zkratka NLA značí "Non Linear Animation" a jedná se o jeden z nejsilnějších animačních nástrojů, kterým Blender momentálně disponuje.

  Čtenář zabývající se počítačovou animací již nyní zřejmě tuší, kolik uhodilo, protože NLA zdaleka není vynálezem Blenderu. Skýtá možnost "propojovat" (anglické "blend" to ovšem vystihuje lépe) různé animace v jednu. Samostatně tak například můžete naanimovat chůzi dolních končetin postavy, poté samostaně naanimovat horní polovinu trupu a následně obě animace propojit v NLA window. Také zde můžete souhrnně upravovat časování všech animací.

  Změny v Render Buttons

  Jedná se o úpravy, které mají sice poměrně velký význam, ale nemá smysl se o nich podrobněji rozepisovat, neboť jejich použití je zcela jasné.

  První úpravou je tedy nový bitmapový formát, ze kterých můžete pro Save vybírat a to PNG.

  Druhým rozšířením je možnost renderovat animaci AVI v již zkomprimovaném tvaru v jednom z kodeků, který máte nainstalován v systému. To je výhodné zejména v situaci, kdy máte poměrně dlouhou animaci, kterou chcete pokusně vyrenderovat, ale máte málo místa na disku. Raw, tedy nezkomprimované avi by bylo příliš velké a tak máte možnost šetřit disk použitím např. DivX kodeku. Samotný výpočet ovšem bude delší.

  Publisher

  Tímto se konečně dostáváme k funkcím, které daly této verzi Blenderu jméno, tedy k nástrojům pro publikování. V podstatě se jedná o navázání na koncept GameBlender, tedy sadu nástrojů umožňující vytvářet v Blenderu 3D hry, ale zrovna tak dobře i uživatelem neovlivňovaný děj (v herním světě se toto nazývá "in-game animace"). Až do nástupu Publishera bylo možné takto vytvořené hry přehrávat pouze v samotném Blenderu. Nyní máte na výběr ještě i 3D plug-in, který je určen pro html browser a Stand Alone Player, který je samostatně spustitelný. Přitom 3D plug-in jako přehrávač (nikoli nástroj pro vytváření her pro něj) byl od samého počátku ke stažení zdarma.

  Popis obou je nad rámec tohoto článku a ačkoli jsem již měl možnost se s nimi seznámit, přiznám se, že jsem je v praktickém životě ještě nepoužil a tedy si je ani netroufám podrobněji popisovat. Rozhodně však najdou své uplatnění právě při výrobě nejrůznějších firemních prezentací a mohou oživit nejeden web o interaktivní prvky.

  Za zmínku v souvislosti s publikačními funkcemi ovšem ještě stojí nová správa souborů. V menu File-FileOptions můžete zvolit ze tří typů souborů, které se budou ukládat. Jsou to Compress, Sign a Lock.

  Compress, jak již sám název dává tušit, je zkomprimovaný soubor se všemi texturami, což je šikovné v situacích, kdy chcete někomu posílat celou scénu mailem. Takto zakomprimované soubory jsou čitelné též pro Stand Alone Player a 3D plugin, takže je můžete poslat i uživatelům, kteří nemají nainstalován Publisher.

  Locking je druhým typem souboru a jedná se o soubor s enkryptovaným osobním Key souborem (viz níže). Takovýto zamčený soubor je možné číst pouze Stand Alone Playerem nebo 3D plug-inem a dále pak Publisherem, ovšem s Key tvůrce (tedy soubor vytvoříte a pouze vy jej opět v Publisheru přečtete).

  Ovšem vzhledem k tomu, že Publisher je již nyní distribuován jako freeware i s jednotným Key souborem, pozbývá tato funkce své kouzlo, pokud ovšem nemáte již dříve zakoupenou licenci.

  Signature je posledním novým typem souboru, který umožňuje tvůrci se "podepsat". Takto vytvořený soubor je možné otevřít i Blender Creatorem s tím, že při nahrání se objeví splash screen s informacemi o tvůrci scény.

  Kde si program stáhnout a jak jej nainstalovat

  Čtenáři mého minulého článku již vědí, že se Blender přesunul na adresu www.blender.org, kde si v sekci Download mohou stáhnout Blender 2.25 Publisher pro několik operačních systémů, stejně tak jako jeho zdrojové kódy a dokumentaci Publisher funkcí.

  Kromě programu je třeba ještě stáhnout i Key file, které zpřístupní všechny výše zmíněné funkce a bez nějž se jedná v podstatě o Blender Creator 2.23.

  Instalace se spustí jednoduše kliknutím na samorozbalovací exe soubor. Poté spusťte program a v paletce File klikněte na "Install Key". V browseru najděte na svém disku stažený soubor key.dat a potvrďte. Přeji příjemné blenderování.

 • Obsah seriálu (více o seriálu):

  Tématické zařazení:

   » 3D grafika  

   

   

   

   

  Přihlášení k mému účtu

  Uživatelské jméno:

  Heslo: