3D text v Blenderu 2. část - 3D grafika - 3Dscena.cz: 3D grafika jako na dlani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:3D grafika

3D text v Blenderu 2. část

20. února 2002, 00.00 | V tomto tutoriálu se budeme zabývat extrudováním textu, psaním textu na křivku a krátce se také podíváme na problematiku fontů v Blenderu

Minule jsme začali používat základní nástoje pro práci s textem v Blenderu a dnes tento popis dokončíme.

Jak jsem již psal minule, je text v Blenderu reprezentován křivkou a v základním nastavení je tedy pouze 2D. K přidání třetího rozměru slouží parametry Extrude1a Extrude2, které naleznete v Edit buttons (F9)

Zatímco parametr Ext1 určuje hloubku objektu, Ext2 slouží k bevelování, tedy k zaoblení hran. Rozdíl nejlépe osvětlí obrázek, kde horní nápis je pouze extrudován (Ext1) a dolní i bevelován (Ext1 i Ext2):

Dále je tu paramert BevResol, tedy rozlišení pro beveling. Čím vyšší rozlišení, tím kvalitnější výsledek, ale také náročnost na výkon počítače.

Posledním parametrem v tomto sloupci je BevOb. Když do prázdného pole vyplníte název objektu typu Curve, bude tento objekt tažen jako profil po mateřské křivce. Více o této technice najdete v jednom z prvních dílů seriálu o Blenderu s názvem "Modelování v Blenderu pomocí křivek".

Text na křivce

V praxi často narazíte na potřebu zdeformovat text tak, aby sledoval určitý tvar, např. kružnici nebo vlnovku apod. K tomu v Blenderu slouží přiřazení textu ke křivce v poli příznačně nazvaném TextOnCurve.

Mějme objekt typu curve ve tvaru kružnice (Add->Curve->BezierCircle). Tato kružnice nám poslouží jako cesta pro text. Dejte jí nějký smysluplný název a to tak, že kliknete se stisknutým Shift na pole Ob:

Nyní vytvořte text a v poli TextOn Curve vložte zvolený název kružnice.

Pokud jste vše provedli správně, měl by se text zdeformovat podobně jako na obrázku. Jak vidíte, text se na křivku "nepřilepí" - zůstane na svém místě a pouze změní tvar.

Nejprve si vyzkoušejte, jak textem po křivce posunovat. To se provádí parametry X offset a Y offset, o kterých jsem se zmiňoval již minule. V našem případě tedy zvětšením offsetu podle souřadnice x dosáhneme umístění textu na horní část kružnice.

Parametrem Spacing můžete text poněkud rozprostřít, budete však muset ještě i zmenšit offset podle X, aby se nápis vrátil do původní polohy:

Posledními parametry, kterými se v této kapitole budeme zaobírat jsou tlačítka Left, Right, Middle a Flush. Jak již samy názvy napovídají, jedná se o zarovnání textu doleva, doprava, na střed a rozprostření po celé délce nejdelší věty.

Fonty v Blenderu

Pro smysluplnou práci s textem se ve většině případů neobejdeme bez více typů písmen než je ten jeden interní font v Blenderu. V podstatě jsou dvě možnosti, jak do Blenderu dostat nová písma. Ta první spočívá ve vytvoření všech znaků jako samostané objekty a jejich kopírování na místo jednotlivých písmen pomocí funkce ObFamily (viz minulý díl seriálu). Takto můžete používat nestandardní znakové sady jak např. Azbuka, orientální znaky apod nebo také truetypová písma zkonvertovaná do formátu DFX např. v programu Elefont.

Druhou možností je import nových fontů tlačítkem Load Font. Zdá se to být jednodušší a skutečně tomu tak je, ovšem je třeba si uvědomit, že Blender si neumí poradit s TrueTypovými fonty a podporuje tak pouze písma ve formátu Type 1 Postscript font. Ty je samozřejmě možné ztáhnout z Internetu nebo z instalačních CD různých programů, zejména pak od firmy Adobe.

Tím je o práci s textem v Blenderu řečeno snad vše podstatné. Těším se zase příště u dalších tutoriálů na tento skvělý produkt..

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » 3D grafika  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: