Animace v Blenderu - 3D grafika - 3Dscena.cz: 3D grafika jako na dlani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:3D grafika

Animace v Blenderu

17. srpna 2000, 00.00 | Pohyb je život a ne jinak je tomu i ve virtuálním světě. Jak na animaci v Blenderu se dozvíte v dalším díle miniseriálu pro začátečníky v tomto free 3D softwaru.

Seznam zkratek:
LM - levé tlačítko myši
RM - pravé tlačítko myši
MM - prostřední tlačítko myši

Stejně jako u ostatních nejznámějších 3D programů, i v Blenderu se animování provádí tzv. klíčováním. Klíčování pracuje tak, že nastavíte animovaný objekt na políčku 1 (v počítačové animaci se vžil pojem pro políčko frame )do požadované polohy a uložíte ji jako klíč do časové osy. O několik animačních polí dál objekt upravíte zase do jiné polohy (přesunete jej, zarotujete, zvětšíte...) a opět tuto polohu zafixujete uložením klíče do časové přímky. Po zadání všech klíčů program interpolací dopočítá mezipozice mezi klíči a tím je animace hotova. Klíče v Blenderu je možné vkládat buď přímo v 3D okně nebo v tzv. IPO editoru, kde se ovládají i další, pokročilejší animační techniky jako realtive vertex key (touto technikou se dělá např. synchronizace rtů mluvící postavy nebo vlající šaty apod.), cyklické klíčování atd.

My si dnes pouze ukážeme, jakým způsobem se vkládají klíče v 3D okně, protože IPO editor a jeho využití by samo o sobě vydalo na několik kapitol. A na to je ještě brzy. Takže si nahrejte scénu se sloupem (load se provádí po stisku F1), který jste vytvořili v minulém díle a pusťme se do toho.

Řekněme, že chceme vytvořit průlet kamery mezi sloupy. Nejprve je tedy potřeba vytvořit sloupořadí a poté mezi sloupy nechat proletět kameru.

Stiskněte B a v horním pohledu (Numpad 7) vyselektujte sloup - protože jsme použili nástroj pro hromadnou selekci, máme teď vyselektovanou patku, dřík i hlavici současně. Nyní sloup zkopírujte klávesami Shift+D a hned jej přesuňte kousek doprava, kde jej položte stiskem LM. Kopírováním postupně vytvořte uličku lemovanou sloupy.

Kopírování

Tím je prostředí hotovo a můžeme se pustit do animování. Stále v horním pohledu označte kameru a protože se nacházíme na prvním animačním políčku, hned vložte klíč- I (jako insert). Objeví se následující nabídka:

Atributy klíče

Zkratky Loc a Rot znamenají Lokaci a Rotaci, Size je pak velikost objektu . Toto jsou atributy klíče. Vybereme li např. Loc, zapíše se do časové osy pouze umístění objektu, ne však již jeho velikost nebo rotace. Chceme-li tedy animovat zároveň např. lokaci a rotaci (tedy třeba letící rotující krychli), musíme zadat kombinaci těchto atributů, tedy LocRot. My však chceme animovat pouze přesun kamery takže zvolíme Loc.

Všiměte si čísla v hlavní liště tlačítkového okna.

Aktuální frame

Je to aktuální animační políčko (frame), na kterém se nacházíme. Přidržte Shift a klikněte na něj. Zadejte 120 a Enter.Tím jsme se přesunuli na frame 120 a můžeme zadat nový klíč.

Přesuňte kameru mezi sloupy (G) a zadejte druhý klíč s atributem Loc (I). Inu, jednoduchost sama :-)

Sem přemístěte kameru

V nastaveních renderingu (F10) nastavte hodnotu End na 120 (tedy poslední frame, který se bude renderovat bude sto dvacátý) a aktuální frame (to je to číslo v horní liště tlačítkového panelu, které jsme měnili) vraťte na 1.

Nastavení pro render

Přepněte se do pohledu kamerou (Numpad 0) a můžete si prohlédnout náhled na animaci stiskem Alt+A.

Pro rendering umístěte do blízkosti sloupů několik světel (mezerník, Add->Lamp) a ve volbách renderingu zapněte formát avi a volbu extensions (viz minulý díl seriálu).

Zvolený formát avi

Pro vyrenderování animace stačí kliknout na tlačítko Anim a počkat až proběhne výpočet. Vyrenderovanou animaci si můžete prohlédnout přímo v programu tlačítkem Play (nachází se nad parametry Start a End ve volbách renderingu).

Tímto způsobem můžete animovat všechny objekty, ovšem pouze na úrovni lokace, rotace a velikosti. K animování na úrovni vertexů slouží již zmiňovaná funkce relative vertex key, ale k tomu je třeba, stejně jako při animování parametrů textur, světel atd., použít IPO editor. Ale o tom zase někdy jindy.

Příště se podrobně podíváme na zub světlům v Blenderu.

Nově naučené funkce:
Load-F1
Kopírování objektu-Shift+D
Vložení animačního klíče-I
Preview animace-CTRL+A.

Další relevantní články:

Modelování v Blenderu metodou extrude
Blender pro úplné začátečníky, díl 2.
Blender pro úplné začátečníky

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » 3D grafika  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: