Modelování v 3DStudiu Max - Exploze - 3D grafika - 3Dscena.cz: 3D grafika jako na dlani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:3D grafika

Modelování v 3DStudiu Max - Exploze

8. listopadu 1999, 00.00 | Pravdaže skutečná exploze se velmi vzdaluje explozi počítačové.
Avšak i při použití standardních funkcí lze dosáhnout zajímavých výsledků.

V tomto příkladě je použit plug-in Frenetic 2.1 - 59,9Kb jako Opacity Map aplikovaný na tlakovou vlnu. Soubor stačí stáhnout a nakopírovat do adresáře /PLUGINS/.

1) V liště Create->Helpers vybereme ze seznamu položku Atmospheric Apparatus,klikneme na Sphere Gizmo a nastavíme hodnoty: Radius=56,189 ; Seed=1401. Pomocí příkazu v menu Tools->Transform Type-In (dále jen TTI) určíme správnou polohu v prostoru. Nastavme údaje v tomto dialogu pro MOVE TTI na X=0,561 ; Y=-35,404 ; Z=0,0 a pro ROTATE TTI na X=1,327 ; Y=-7,886 ; Z=-9,587. Objekt nazveme třeba - Source01.

2) Stejným způsobem nastavíme i druhý objekt. Radius=24,392 ; Seed=14023 ; Provedeme transformaci: MOVE TTI X=23,452 ; Y=-55,077 ; Z=-16,294 a pro ROTATE TTI na X=0,0 ; Y=-11,994 ; Z=0,0. Objekt pojmenujeme - Source02.

3) Nastavení pro třetí objekt: Radius=20,953 ; Seed=23245 ; Provedeme transformaci: MOVE TTI X=-31,049 ; Y=-79,881 ; Z=-4,397 ; ROTATE TTI na X=-0,384 ; Y=3,98 ; Z=-5,511 ; SCALE TTI  X=164,0 ; Y=164,0 ; Z=164,0. Objekt pojmenujeme - Source03.

4) Nastavení pro čtvrtý objekt: Radius=34,985 ; Seed=7384 ; Provedeme transformaci: MOVE TTI X=39,143 ; Y=-16,249 ; Z=21,868 ; ROTATE TTI na X=0,0 ; Y=20,49 ; Z=0,0. Objekt pojmenujeme - Source04.

5) Nastavení pro pátý objekt: Radius=32,766 ; Seed=0 ; Provedeme transformaci: MOVE TTI X=19,08 ; Y=-41,862 ; Z=-21,643 ; ROTATE TTI na X=90,0 ; Y=0,0 ; Z=0,0 ; SCALE TTI  X=129,078 ; Y=129,078 ; Z=129,078. Objekt pojmenujeme - Source05.

6) Doplníme scénu jěště o tlakovou vlnu. V liště Create->Geometry vybereme Torus a nastavíme Radius1=86,623 ; Radius2=11,175 ; Segments=40. Poté použijeme MOVE TTI  X=0,64 ; Y=-34,162 ; Z=0,0 ; SCALE TTI  X=103,425 ; Y=103,425 ; Z=7,965. Kliknutím pravého tlačítka na tomto objektu vybereme položku Properties... a změníme Object Channel=3 ; Motion Blur=Image a Multiplier=30,0.
Pozn. Tento objekt je nastaven pouze jako statický obrázek. K jeho animaci je třeba změnit některé hodnoty.

7) Otevřeme si v menu Tools->Material Editor... a nastavíme barvu pro Difusse=255,255,255 ; Specular=255,255,255 ; Filter=128,128,128 ; Shininess=57 ; Shin. Strength=3 ; Self Illumination=0 ; Opacity=100. V záložce Maps zaškrtneme Opacity a zároveň klikneme na tlačítko NONE. Vybereme ze seznamu novou položku Frenetic 2.1, ponecháme u ní stávající nastavení, s tím, že v části Frenetic Presets klikneme na Spider Web. Tento materiál přiřadíme k objektu tlakové vlny.

8) V menu Rendering->Environment... klikneme v záložce [Atmosphere] na tlačítko Add a vybereme ze seznamu položku Combustion. V záložce [Combustion Parameters] klikneme na Pick Gizmo a skokem do výřezu vybereme objekt - Source01. Zbývající hodnoty v dialogu doplníme takto: Inner Color=252,202,0 ; Outer Color=225,30,30 ; Smoke Color=26,26,26 ; FireBall=ON ; Stretch=1,0 ; Regularity=0,2 ; Flame Size=40,0 ; Density=5,0 ; Flame Detail=5,0 ; Samples=15 ; Phase=140,13 ; Drift=0,0 ; Explozion=ON.

9) Opět vybereme ze seznamu efekt Combustion, vybereme objekt Source04 a vložíme  tyto hodnoty: Inner Color=252,202,0 ; Outer Color=209,53,30 ; Smoke Color=26,26,26 ; FireBall=ON ; Stretch=1,0 ; Regularity=0,2 ; Flame Size=35,0 ; Density=15,0 ; Flame Detail=3,0 ; Samples=15 ; Phase=122,859 ; Drift=0,0 ; Explozion=ON

10) Objekt Source03 - Inner Color=252,202,0 ; Outer Color=209,53,30 ; Smoke Color=26,26,26 ; FireBall=ON ; Stretch=1,0 ; Regularity=0,2 ; Flame Size=35,0 ; Density=15,0 ; Flame Detail=3,0 ; Samples=15 ; Phase=102,63 ; Drift=0,0 ; Explozion=ON

11) Objekt Source02 - Inner Color=252,202,0 ; Outer Color=209,53,30 ; Smoke Color=26,26,26 ; FireBall=ON ; Stretch=1,0 ; Regularity=0,2 ; Flame Size=35,0 ; Density=15,0 ; Flame Detail=3,0 ; Samples=15 ; Phase=102,63 ; Drift=0,0 ; Explozion=ON

12) Objekt Source05 ponecháme na aktuálních hodnotách s tím, aby Explozion=ON.

13) Pozn. Tento bod může i nemusí být začleněn do scény. Vytvoříme si jeden particle system. V liště Create->Geometry vybereme ze seznamu položku Particle Systems, klikneme na Spray a nastavíme hodnoty pro [Parameters] Viewport Count=350 ; Render Count=300 ; Drop Size=3,88 ; Spedd=3,0 ; Variation=3,17 ; Drops=ON ; Start=0 ; Life=30 ; Constant=ON ; Emitter Width=90,0 ; Emitter Length=90,0. MOVE TTI  X=0,518 ; Y=-32,768 ; Z=0,57 ; ROTATE TTI  X=90,0 ; Y=0,0 ; Z=-180,0 ; SCALE TTI  X=71,429 ; Y=71,429 ; Z=71,429. Kliknutím pravého tlačítka na tomto objektu vybereme položku Properties... a změníme Object Channel=2 ; Motion Blur=Image a Multiplier=10,0.

14) Nastavíme jěště informativně do výřezu Kameru. V liště Create->Cameras vybereme Target. Pro Camera01 nastavíme Lens=35,0 a MOVE TTI  X=-26,044 ; Y=-230,273 ; Z=29,365 ; Dolly=203,722 ; Roll=0,0 ; ROTATE TTI  X=79,749 ; Y=0,0 ; Z=-7,121 ; Dolly=203,722 ; Roll=0,0. Pro Camera01.Target nastavíme MOVE TTI  X=-1,191 ; Y=-31,349 ; Z=-6,888.

15) Otevřeme si v menu Rendering->VideoPost... a kliknutím na Add Scene Event  vybereme pohled Camera01. Poté prostřednictvím ikony Add Filter Image Event  (dále jen AFIE) zařadíme do seznamu 3 položky zastoupené filtrem Lens Effects Glow. Jako poslední vložíme filtr Starfield reprezentující pozadí.

16) Vybereme tedy první položku Lens Effects Glow, otevřeme ji a klikneme na Setup. Nastavíme zde tyto hodnoty: [Properties] Object ID=2 ; [Preferences] Size=13,0 ; Color=Pixel ; [Inferno] Gaseous=ON ; Motion=2,0 ; Direction=20,0 ; Quality=10 ; RED=ON ; GREEN=ON ; BLUE=ON ; Size=10,0 ; Speed=1,0.

17) Takto nastavíme i druhou položku Lens Effects Glow: [Properties] Object ID=2 ; [Preferences] Size=12,0 ; Color=Pixel ; [Inferno] Gaseous=ON ; Motion=10,0 ; Direction=0,0 ; Quality=3 ; RED=OFF ; GREEN=OFF ; BLUE=OFF ; Size=8,0 ; Speed=1,0.

18) U poslední položky Lens Effects Glow: [Properties] Object ID=3 ; [Preferences] Size=2,0 ; Softness=7,0 ; Color=Gradients ; [Gradients] Radial Color - R=193,G=193,B=193,Pos=0,High ; R=158,G=158,B=158,Pos=100,High ; [Inferno] Gaseous=ON ; Motion=10,0 ; Direction=0,0 ; Quality=5 ; RED=ON ; GREEN=ON ; BLUE=ON ; Size=15,0 ; Speed=1,0.

19) Jěště doplníme některé hodnoty pro Starfield: Brightest Star=200 ; Star Size (Pixels)=1,0 ; Motion Blur=ON ; Amount=65 ; Dimming=40 ; Count=10000.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » 3D grafika  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: