Modelování v 3DSMax 3 - Informační panel - 3D grafika - 3Dscena.cz: 3D grafika jako na dlani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:3D grafika

Modelování v 3DSMax 3 - Informační panel

10. prosince 2002, 00.00 | Každý z Vás si jistě v autobuse někdy všiml informačního panelu umístěného nad řidičem.
Text, který na dipleji vidíme, může být zobrazen buď staticky nebo v pohybu.
Jak takový pohyblivý text na informačním panelu vytvořit, o tom více v dnešním článku.

K vytvoření tutoriálu je potřeba nahrát uvedené soubory do příslušných adresářů 3D Studia MAX

Maska.jpg do adresáře /MAPS
Plast. do adresáře /MATLIBS

Ještě předtím než začneme pracovat, provedeme nastavení prostředí. Vzhledem k tomu, že pohybující se text musí být přesně v zákrytu s děrovanou maskou, provedeme změnu v nastavení jednotek. V menu Customize->Preferences... vybereme ze seznamu Milimeters a v menu Customize->Unit Setup zaškrtneme Metric a ze seznamu vybereme také Milimeters.Při vytváření objektů budeme provádět transformace souřadnic. Příkaz aktivujeme buď kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu nebo klávesou F12.

A) PŘÍPRAVNÁ ČÁST
1) V menu Create->Geometry klikneme na BOX a v čelním (Front) výřezu si vytvoříme objekt "Maska" o rozměrech:

Length = 72,0
Width = 450,0
Height = 1,696

a provedeme umístění na souřadnice (klávesa F12):
X = 164,31
Y = 0,0
Z = 34,521

V menu Tools->Material Editor... si zvolíme první slot, ve kterém vytvoříme texturu děrované masky. V záložce [Shader Basic Parameters] vybereme ze seznamu Blinn a v záložce [Blinn Basic Parameters] pak nastavíme tyto hodnoty:

Ambient = 0,0,0
Difuse = 0,0,0
Specular = 229,229,229
Specular Level = 5
Glossiness = 25
Soften = 0,1

V záložce Maps nastavíme u položky Opacity hodnotu 100 a klikneme na NONE. Poté co v seznamu zvolíme Bitmap vybereme na disku soubor Maska.jpg. Aby byla textura zobrazena ve výřezu, klikneme ještě na ikonu (Show Map in Viewport). Ikonou (Go To Parent) se vrátíme o úroveň zpět a kliknutím na ikonu (Assign Material to Selection) aplikujeme materiál na náš výběr.

Pozn.
Výše zmíněná funkce Opacity nám umožňuje vytvořit objekt z části průhledný. Tzn., že bílé plochy jsou neprůhledné (neprůsvitné) a černé jsou průhledné (průsvitné). U ostatních mezistupňů je průhlednost resp. průsvitnost úměrná odstínu na černobílé škále.

Aby se však na objektu zobrazil požadovaný počet otvorů, je potřeba texturu namapovat. V liště Modify zvolíme UVW Mapping a v záložce [Parameters] nastavíme:

Mapping =Planar
Length = 72,0
Width = 450,0
U Tile = 50,0
V Tile = 8,0
W Tile = 1,0

Pokud máme nastaven režim stínovaného zobrazení, uvidíme v čelním (Front) výřezu zobrazen na objektu rastr 8 x 50 otvorů.

V tuto chvíli máme sice vytvořenou děrovanou masku, avšak skrze otvory je vidět. Proto za masku umístíme ještě jednu desku se stejnými rozměry. Tím, jak bude uvedeno v bodě č.7, zajistíme, aby světelný panel působil dojmem, že kromě pohybujícího se textu jsou ostatní diody zhasnuté.

Length = 72,0
Width = 450,0
Height = 1,696

provedeme umístění na souřadnice:

X = 164,31
Y = 1,969
Z = 34,521

V materiálovém editoru vybereme druhý slot a v záložce [Shader Basic Parameters] vybereme ze seznamu Blinn. V záložce [Blinn Basic Parameters] nastavíme tyto hodnoty:

Ambient = 0,0,0
Difuse = 87,87,87
Specular = 249,236,232
Specular Level = 5
Glossiness = 15
Soften = 0,8

a materiál aplikujeme na objekt "Zhasnuté diody“

2) Zřejmě časově nejdelším krokem bude vytvoření Pohybujícího se textu VÍTEJTE NA SERVERU WWW.GRAFIKA.CZ

Ten totiž není proveden pomocí žádného fontu, nýbrž jako jednotlivé kružnice, na které je aplikován modifikátor Extrude. Pokud tedy nebudete mít trpělivost s tím, vytvářet celý text, postačí nakreslit pro vlastní představu jen pár písmen nebo jedno slovo. Vlastní text sice nebude korespondovat s dráhou, pro kterou je originální text připraven, ale jak bude popsáno níže, jistě nebude pro Vás problém scénu dle vlastního textu přizpůsobit.

Postup pro vytvoření celého textu si ukážeme na dvou kružnicích u písmene V. V liště Create->Shapes klikneme na Circle a v čelním (Front) výřezu vytvoříme kružnici o poloměru 3,0. Kružnici pojmenujeme Kruznice_pocatek a umístíme ji na souřadnice:

X = 393,836
Y = -2,069
Z = 56,984

Aby se z kružnice stala plocha, klikneme v liště Modify na Extrude.

3.1) Modul (nebo-li osová vzdálenost mezi středy kružnic všech písmen) je 9 mm. Kliknutím na kružnici spolu s levým tlačítkem myši vytvoříme kopii. Tu poté umístíme na souřadnice (klávesa F12) nikoliv však absolutní nýbrž relativní.

Y= -9,0

Tento postup pak aplikujeme na celý text.

Vzdálenost mezi písmeny a tečkami je 18 mm, mezi slovy 36 mm. Šířka písmen je pak následující:
V I T E J T E F - 18 mm.
N A S R U G K C Z - 27 mm.
W - 36 mm.

3.2) Na hotový text pak aplikujeme materiál představující červené diody. V materiálovém editoru vybereme třetí slot. V záložce [Shader Basic Parameters] vybereme ze seznamu Blinn. V záložce [Blinn Basic Parameters] nastavíme tyto hodnoty:

Ambient = 0,0,0
Difuse = 255,0,0
Specular = 249,246,232
Specular Level = 5
Glossiness =15

4) K samotné animaci si vytvoříme pomocný objekt Dummy a úsečku, která bude představovat dráhu pro text. V liště Create->Helpers klikneme na Dummy a v čelním (Front) výřezu jej vytvoříme o libovolné velikosti. Poté jej umístíme na střed objektu „Kruznice_pocatek“ a provedeme spojení pomocného objektu Dummy s textem. Klikneme na ikonu (Select and Link), poté výběrem textu a tažením myši přetáhneme kurzor na Dummy. Nyní, když budete pohybovat pomocným objektem Dummy, bude se pohybovat i celý text.

Dále v liště Create->Shapes klikneme na Line a vytvoříme úsečku délky 1710 mm. Je důležité dodržet pořadí zadávání vrcholů. Jelikož v našem případě se animace pohybuje zprava doleva, je potřeba zadat první vrchol vpravo a druhý vlevo. V případě potřeby zjištění délky úsečky použijte např. nástroj v liště Utilities->Measure. Úsečku umístíme na souřadnice:

X = 149,458
Y = -1,969
Z = 56,984

5) Kliknutím na ikonu (Time Configuration) nastavíme délku animace na 760 frames. Vybereme objekt Dummy, v liště Motion klikneme na Trajectories a nastavíme tyto hodnoty:

Start Time = 0
End Time = 760
Samples = 191

(rozdělení úsečky a vytvoření klíčových bodů v závislosti na délce animace)

Nyní klikneme na Convert From a zvolíme úsečku. Tím dojde k rozdělení úsečky na příslušný počet dílků a zároveň k jejich umístění nad středy otvorů v masce.

6) Nyní se text sice pohybuje po své dráze, avšak my potřebujeme, aby se během pohybu zobrazoval pouze v otvorech. Vybereme objekt Dummy, klikneme na něj pravým tlačítkem myši a z nabídky vybereme TrackView Selected. V otevřeném dialogu rozbalíme roletku Objects-> Dummy->Transform a po výběru položky Position zvolíme klíčové body 1 až 759.

Na tomto výběru klikneme pravým tlačítkem myši a v zobrazeném dialogu nastavíme interpolační vlastnosti vstupní a výstupní tečny klíčových bodů.

Klíčový bod 0 nastavíme takto.

Klíčový bod 760 nastavíme takto.

7) Poté, co se přepneme do čelního (Front) výřezu vybereme v ikonovém menu ze seznamu položku Crop a klikneme na ikonu Render Scene. V dialogovém okně nastavíme uložení animace do souboru Panel.avi a klikneme na Render. Ve výřezu se nám zobrazí čárkovaně okno, které pomocí jeho vrcholů umístíme na okraje světelného panelu. Klikneme na OK umístěné v pravém dolním rohu výřezu. Scéna se pak vyrenderuje tak, že každý snímek v animaci bude automaticky oříznut v závislosti na zvoleném výběru.

B) DOKONČUJÍCÍ ČÁST

1) V menu Create->Geometry vybereme ze seznamu Extended Primitives, klikneme na ChamferBox a v čelním (Front) výřezu si vytvoříme objekt Kryt o rozměrech:

Length = 98,602
Width = 551,26
Height = 20,866
Fillet = 3,937

Length Segs = 1
Width Segs = 1
Height Segs = 1
Fillet Segs = 3

a provedeme umístění na souřadnice:

X= 164,31
Y = -287,79
Z = -132,846

2) V menu Create->Geometry klikneme na BOX a v čelním (Front) výřezu si vytvoříme objekt Oriznuti panelu o rozměrech:

Length = 72,0
Width = 450,0
Height = 15,748

a provedeme umístění na souřadnice:

X = 164,31
Y = -300,916
Z = -132,846

3) Vybereme objekt Kryt a v menu Create->Geometry zvolíme ze seznamu Compound Objects a klikneme na Boolean. V záložce Pick Boolean klikneme na Pick Operand a vybereme objekt Oriznuti panelu.

4) V menu Create->Geometry klikneme na BOX a v čelním (Front) výřezu si vytvoříme objekt Animace Textu o rozměrech:

Length = 72,0
Width = 450,0
Height =7,874

a provedeme umístění na souřadnice:

X = 164,31
Y = -293,696
Z = -132,846

5) V menu Tools->Material Editor... vybereme čtvrtý slot, kde vytvoříme materiál s texturou pohybujícího se textu. V záložce [Shader Basic Parameters] vybereme ze seznamu Blinn. V záložce [Blinn Basic Parameters] pak nastavíme tyto hodnoty:

Ambient = 0,0,0
Difuse =163,140,49
Specular = 229,229,22r9
Specular Level = 5 Glossiness = 25 Soften = 0,1

V záložce [Maps] nastavíme u položky Difuse Color hodnotu 100 a klikneme na NONE. Poté co v seznamu zvolíme Bitmap vybereme na disku soubor Panel.avi. Aby byla textura zobrazena ve výřezu, klikneme ještě na ikonu (Show Map in Viewport). Ikonou (Go To Parent) se vrátíme o úroveň zpět a kliknutím na ikonu (Assign Material to Selection) aplikujeme materiál na náš výběr.

Požadovanou texturu je potřeba opět namapovat.

V liště Modify zvolíme UVW Mapping a v záložce Parameters nastavíme:

Mapping = Planar
Length = 72,0
Width = 450,0
U Tile = 1,0
V Tile = 1,0
W Tile = 1,0

6) V menu Create->Geometry klikneme na BOX a v čelním (Front) výřezu si vytvoříme objekt Plast o rozměrech:

Length = 72,0
Width = 450,0
Height =7,874

a provedeme umístění na souřadnice:

X = 164,31
Y = -300,782
Z = -132,846

7) Materiál, který aplikujeme na objekt Plast nebudeme vytvářet, ale použijeme přiložený soubor Plast.mat, který je součástí 3D Studia MAX. Tímto materiálem docílíme efekt zhasnutých červených diod. V menu Tools->Material Editor... vybereme pátý slot a klikneme na ikonu (Get Material). Poté, co zaškrtneme Material Library klikneme na Open a vybereme z disku soubor Plast.mat. Ten pak aplikujeme na objekt Plast.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » 3D grafika  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: