Modelování v 3DS Max - Telefonní šňůra - 3D grafika - 3Dscena.cz: 3D grafika jako na dlani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:3D grafika

Modelování v 3DS Max - Telefonní šňůra

3D šnura tutorial

14. února 2001, 00.00 | Deformace objektu podle zvolené křivky vám může vhodně
pomoci nejen v animacích, ale i při modelování. V dnešním tutoriálu se zaměříme na telefonní šňůru.

Záměrně není v tomto příkladu popsáno nastavení kamery, světel a ostatních objektů, jelikož u níže popsaného objektu "Line01" je navrhnuta možnost libovolného nákresu.

1. Jak vytvořit model telefonní šňůry
Jde vlastě o to, že si nakreslíme spirálu a libovolnou křivku, kterou vytvoříme tvar šňůry. Na tuto spirálu se pak aplikuje modifikátor PathDeform, který ji zdeformuje podle námi zvolené křivky.

1.1. V liště Create -> Shapes klikneme na Line a nakreslíme tvar křivky podobné (obr. 1). Nastavíme:
Steps = 2
Objekt pojmenujeme "Line01"


obr. 1

Pozn.
Vzhledem k tomu, že se spirála po aplikování modifikátoru PathDeform umístí na začátek křivky (tzn. na první vrchol, kterým se začala křivka kreslit), je důležité, aby úhel mezi tečnami v počátečním a následujícím vrcholu křivky byl pravý (obr. 2). Kdyby tečny nebyly kolmé, spirála by se sice umístila na křivku, ale celý objekt by se pootočil o určitý úhel a bylo by poté potřeba objekt otáčet do původní polohy.
 obr. 2

1.2. Nyní si vytvoříme spirálu. V liště Create -> Shapes klikneme na Helix a kdekoliv v předním (Front) výřezu nakreslíme spirálu. Nastavíme u ní tyto hodnoty:
Radius 1 = 7,0
Radius 2 = 7,0
Height = 100
Turn = 35 (u pomalejších počítačů zvolte raději méně)
Bias = 0,0
CW = zaškrtnout
Objekt pojmenujeme "Helix01":

1.3. Ponecháme vybraný objekt "Helix01" a v liště Modify vybereme ze seznamu modifikátorů PathDeform (obr. 3). Klikneme tedy na Pick Path (obr. 4), a v kterémkoliv výřezu vybereme objekt "Line01". Spirála by se nyní měla umístit na počátek křivky a částečně deformovat. Její potřebné protažení docílíme změnou na tyto hodnoty.
Percent = 0,0
Stretch = 5,0
Rotation = 0,0
Twist = 0,0
Path Deform Axis = Z


obr. 3


obr. 4

1.4.  Aby měla šňůra i svou tloušťku, nakreslíme ještě kružnici. V liště Create -> Shapes klikneme na Circle a v předním (Front) výřezu nakreslíme libovolně umístěnou kružnici. Nastavíme tyto hodnoty:
[General]
Steps = 1
[Parameters]
Radius = 4,0
Objekt pojmenujeme "Circle01".
Vybereme objekt "Helix01", v liště Create -> Geometry zvolíme v seznamu položku Loft object a klikneme na Loft (obr. 5). V roletce [Skin Parameters] nastavíme:
Shape Steps = 2
Path Steps = 2
Optimize Shapes = zaškrtnout
Nyní můžeme kliknout na tlačítko Get Shape, a vybrat objekt "Circle01". Vytvoří se tak nový objekt "Loft01"
 
 obr. 5

1.5. V menu Tools -> Material Editor… klikneme na Get Material a vybereme ze seznamu položku „White Plastic“, kterou aplikujeme na objekt "Loft01".

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » 3D grafika  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: