Studujeme Rhinoceros 1.1 - Kružnice a Elipsy - 3D grafika - 3Dscena.cz: 3D grafika jako na dlani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:3D grafika

Studujeme Rhinoceros 1.1 - Kružnice a Elipsy

Rhinoceros

5. února 2001, 00.00 | V tomto díle si probereme příkazy pro tvorbu kružnic a elips.

Legenda

Cesta v menu
Příkaz
Levé tlačítkoLevé tlačítko
Pravé tlačítkoPravé tlačítko

Kružnice

Rhino umožňuje kreslit kružnice zadané středem a poloměrem, dvěma body průměru, třemi body na obvodu, dvěma tečnými křivkami a poloměrem nebo třemi tečnými křivkami. To je snad běžné u všech vyspělých modelářů.

Ikonové menu kružnice

Circle: Center, Radius
Curve > Circle > Center, Radius
Circle
Kreslení kružnice. Nejdříve zadáme střed kružnice a potom zadáme bod definující poloměr nebo jej zadáme přímo v příkazové řádce. Dále máme volby jako Vertical pro kreslení kružnice kolmé ke konstrukční rovině a volba AroundCurve pro kreslení kružnice kolmé ke křivce ve zvoleném bodě křivky.

Příklad

Circle: Diameter
Curve > Circle > Diameter
CircleD
Kreslení kružnice zadané průměrem. Nejdříve zadáme bod kružnice a potom zadáme druhý bod definující průměr. Dále máme volby jako Vertical pro kreslení kružnice kolmé ke konstrukční rovině.

Příklad

Circle: 3 Points
Curve > Circle > 3 Points
Circle3Pt
Kreslení kružnice procházející třemi body. Nejdříve zadáme první bod na obvodu kružnice. Potom zadáme druhý a třetí bod, které nám určí polohu a poloměr kružnice.

Příklad

Circle: Tangent, Tangent, Radius
Curve > Circle > Tangent, Tangent, Radius
CircleTTR
Kreslení kružnice dotýkající se dvou křivek. Nejdříve vybereme první křivku, které se má kružnice dotýkat a potom vybereme druhou. Pak už jenom zadáme bodem nebo z příkazové řádky poloměr kružnice. Pokud Rhino vymodeluje více kružnic (bylo možno více variant), přebytečné kružnice smažeme (co jiného).

Příklad

Circle: Tangent, Tangent, Tangent
Curve > Circle > Tangent to 3 Curves
CircleTTT
Kreslení kružnice dotýkající se tří křivek. Nejdříve vybereme první křivku, které se má kružnice dotýkat a potom vybereme druhou a třetí. Pokud Rhino vymodeluje více kružnic (bylo možno více variant), přebytečné kružnice smažeme (co jiného).

Příklad

Elipsy

Rhino umožňuje kreslit elipsy zadané středem a koncovými body jejich os nebo hlavní osou.

Ikonové menu elipsy

Ellipse: From Center
Curve > Ellipse > From Center
Ellipse
Kreslení elipsy. Nejdříve zadáme střed elipsy a pak zadáme koncový bod hlavní a vedlejší osy. Dále máme volby jako Vertical pro kreslení elipsy kolmé ke konstrukční rovině a volba AroundCurve pro kreslení elipsy kolmé ke křivce ve zvoleném bodě křivky.

Příklad

Ellipse: Diameter
Curve > Ellipse > Diameter
EllipseD
Kreslení elipsy pomocí hlavní osy. Nejdříve zadáme počáteční bod elipsy a pak zadáme koncový bod hlavní osy elipsy. Dalším bodem určíme vedlejší osu. Dále máme volby jako Vertical pro kreslení elipsy kolmé ke konstrukční rovině.

Příklad

Závěr

Asi nejpoužívanějším způsobem kreslení kružnic je středem a poloměrem a u elips je to hlavní a vedlejší osou. Ale nejzajímavější příkaz je podle mě AroundCurve, který usnadňuje práci při kreslení profilů (ať jsou to kružnice či elipsy) kolmo na cestu.

A to je proteď vše.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » 3D grafika  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: