Studujeme Rhinoceros 1.1 - Křivky, oblouky - 3D grafika - 3Dscena.cz: 3D grafika jako na dlani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:3D grafika

Studujeme Rhinoceros 1.1 - Křivky, oblouky

Rhinoceros

28. prosince 2000, 00.00 | V tomto díle si probereme příkazy pro křivky, oblouky, křivky volného tvaru a skicování křivek v programu Rhinoceros. Ponořte se s námi do světa 3D grafiky.

Legenda
Cesta v menu
Příkaz
Levé tlačítkoLevé tlačítko
Pravé tlačítkoPravé tlačítko

Křivky
Rhino reprezentuje všechny křivky (úsečky, oblouky, kružnice, křivky volného tvaru – tzv. free-form curves a všechny další typy křivek, které najdete v menu Curve) jako NURBS křivky. Kdykoliv vás Rhino vyzve ke zvolení křivky, můžete zvolit jakýkoliv z těchto objektů.
Můžete přímo vytvářet nové křivky, například čáry, oblouky, kružnice, elipsy, křivky volného tvaru a mnoho dalších. Rovněž můžete vytvářet křivky z již existujících objektů jako plynulý přechod mezi dvěma křivkami, řezy a obrysové křivky existujících ploch, projekce křivek na plochy a mnoho jiných.

Ikonové menu Oblouky

Conic
Curve > Conic
Conic
Kreslení kuželosečky. Nejdříve vybereme počáteční bod kuželosečky, potom vybereme referenční vrchol a nakonec koncový bod. Potom vybereme bod, kterým má kuželosečka procházet a který bude definovat její křivost. Také můžeme její křivost zadat z příkazové řádky (hodnoty mezi 0 až 1). Jen tak pro zopakování: Kuželosečka eliptická (0-0.5), Parabolická (0.5) a Hyperbolická (0.5-1). Na obrázku vidíte parabolickou kuželosečku se zobrazeným vykreslováním křivosti.

Příklad

Helix
Curve > Helix
Helix
Kreslení šroubovice. Nejdříve vybereme počáteční bod osy šroubovice a koncový bod osy šroubovice. Potom zadáme rádius šroubovice. Po té se nám zobrazí dialogové okno, kde si můžeme nastavit parametry šroubovice. Pokud vybereme Turns budeme zadávat počet závitů. Pokud Pitch budeme zadávat rozteč závitů. Volbou Reverse twist otočíme smysl otáčení závitu. Pokud chceme vytvořit šroubovici kolem křivky, musíme zadat parametr a při zadávání prvního bodu osy šroubovice. Tím se zapneme volbu AroundCurve. Postup je pak stejný jako v předchozím případě.

PříkladPříklad

Spiral
Curve > Spiral
Spiral
Kreslení spirály. Nejdříve vybereme počáteční bod osy spirály a koncový bod osy spirály. Potom zadáme rádius spirály v počátečním bodě a rádius spirály v koncovém bodě. Po té se nám zobrazí dialogové okno, kde si můžeme nastavit parametry spirály. Pokud vybereme Turns budeme zadávat počet závitů. Pokud Pitch budeme zadávat rozteč závitů. Volbou Reverse twist otočíme smysl otáčení závitu. Pokud chceme vytvořit spirálu kolem křivky, musíme zadat parametr a při zadávání prvního bodu osy spirály. Tím se zapneme volbu AroundCurve. Postup je pak stejný jako v předchozím případě. Další parametr je f pro tvorbu rovinné spirály a v pro svislou spirálu.

PříkladPříklad

Interpolate Polyline
Curve > Free-form > Interpolate Polyline
InterpPolyline
Interpolace lomené čáry křivkou. Postupně vybereme lomené čáry, které chceme interpolovat. Křivky, které nebudou lomenými čarami, budou z výběru odebrány. A interpolace samotné úsečky je opět úsečka.

Příklad

Oblouky

Ikonové menu Oblouky

Oblouky můžete kreslit pomocí středu a úhlu, dvou koncových bodů a bodu ležícího na oblouku, koncových bodů a směru nebo pomocí dvou tečných bodů a poloměru. Oblouk rovněž můžete vytvořit jako pokračování existující křivky buď do zvoleného bodu nebo pod zadaným úhlem.

Arc: Center, Start, Angle
Curve > Arc > Center, Start, Angle
Arc
Kreslení oblouku. Nejdříve vybereme střed křivosti oblouku a pak zadáme počáteční a koncoý bod oblouku nebo zadáme úhel přímo z příkazové řádky.

Příklad

Arc: 3 Points
Curve > Arc > 3 Points
Arc3Pt
Kreslení oblouku procházejícího třemi body. Nejdříve vybereme počáteční bod oblouku a pak zadáme druhý bod, který bude náležet oblouku a poslední bod nám určí rádius oblouku.

Příklad

Arc: Start, End, Direction
Curve > Arc > Start, End, Direction
ArcDir
Kreslení oblouku zadaného koncovými body a směrem. Nejdříve zadáme počáteční bod oblouku a koncový bod oblouku. Rádius oblouku určíme směrem tečny v počátečním bodě oblouku.

Příklad

Arc: Start, End, Radius
Curve > Arc > Start, End, Radius
ArcSER
Kreslení oblouku zadaného počátečním bodem, koncovým bodem a poloměrem. Nejdříve zadáme počáteční bod oblouku a koncový bod oblouku. Rádius oblouku určíme číselně zadáním z příkazového řádku nebo zadáním délky dvěma body přímo v okně. Pokud bude rádius malý, budete vyzváni k opětovnému zadání rádiusu. Nakonec musíte vybrat variantu oblouku, kterou chcete.

PříkladPříklad

Arc: Tangent, Tangent, Radius
Curve > Arc > Tangent, Tangent, Radius
ArcTTR
Kreslení oblouku dotýkajícího se dvou křivek. Vybereme křivku v místě, kde se má oblouk dotýkat a potom druhou. Potom jenom zadat rádius a vybrat si požadovanou variantu oblouku.

PříkladPříklad

Křivky volného tvaru

Ikonové menu Oblouky

Curve: Control Points
Curve > Free-form > Control Points
Curve
Kreslení křivky pomocí řídicích bodů. Nejdříve vybereme počáteční bod křivky. V tomto kroku si parametrem d můžeme změnit stupeň křivky. Pokud kreslíme křivku vysokého stupně, nebude mít výsledná křivka požadovaný stupeň, pokud nebude dostatečně komplexní. Počet zadaných řídících bodů musí být o jeden vyšší než je požadovaný stupeň. Dále pak zadáváme další řídící body. Pro ukončení kreslení křivky stikneme ENTER nebo přesuneme kurzor do blízkosti počátečního bodu a klikneme myší a křivka se uzavře.

Příklad

Curve: Interpolate PointsLevé tlačítko
Curve > Free-form > Interpolate Points
InterpCrv
Kreslení křivky pomocí interpolačních bodů. Nejdříve vybereme počáteční bod křivky. V tomto kroku si parametrem d můžeme změnit stupeň křivky. Dále pak zadáváme další body. Pro ukončení kreslení křivky stikneme ENTER nebo přesuneme kurzor do blízkosti počátečního bodu a klikneme myší a křivka se uzavře. Mezi volbami tohoto příkazu figuruje parametr t, který zapne režim uchopování tečen, takže můžeme kreslit křivky, která je tečnou k jiné křivce. Dalším parametrem jsou k. Jím se dostaneme do Knots, kde ovlivňujeme parametrizaci interpolované křivky. Když kreslíte interpolovanou křivku, jsou body, které zadáváte, přepočítávány na uzly křivky. Parametrizace udává, jaké intervaly jsou mezi těmito uzly zvoleny:
  • Uniform znamená, že vzdálenost mezi sousedními uzly má vždy hodnotu 1 a není založená na 3D vzdálenostech zadaných bodů. Uniformní parametrizace je výhodná zejména v případě, že vzdálenosti zadaných bodů jsou zhruba podobné a v případě, že chcete vytvořit několik křivek se stejnou parametrizací (například pro potahování plochou – Loft - jsou křivky s uniformní parametrizací zvlášť výhodné).
  • Chord znamená, že pro vzdálenosti uzlů jsou použity vzdálenosti mezi zadanými body Tato volba je vhodná pro křivky s proměnlivou vzdáleností bodů.
  • SqrtChrd znamená, že pro vzdálenosti uzlů je použita druhá odmocnina vzdálenosti mezi zadanými body.
Mezi skrytý parametr patří Sharp, který vytvoří uzavřenou křivku, ale její spoj bude ostrý.

Příklad

Interpolate on SurfacePravé tlačítko
Curve > Free-form > Interpolate on Surface
InterpCrvOnSrf
Interpolace křivky na ploše. Nejdříve vybereme plochu na které budeme kreslit křivku. Pohyb markeru bude omezen na pohyb po vybrané ploše. Pak už můžeme zadat počáteční bod křivky. Dále pak zadáváme další body. Pro ukončení kreslení křivky stikneme ENTER nebo přesuneme kurzor do blízkosti počátečního bodu a klikneme myší a křivka se uzavře. Při tvorbě křivky lze použít režim uchopování. Křivka nebude procházet přes spoje na ploše.

Příklad

Skicování křivek

Ikonové menu Oblouky

SketchLevé tlačítko
Curve > Free-form > Sketch
Sketch
Skicování křivky. Stačí kliknout, držet a pohybovat kurzorem po ploše. Vysledná skica je potom aproximována křivkou. Parametrem c lze skicovanou křivku po ukončení skicování uzavřít. Pokud při skicování vyjedete myší mimo aktuální pohled, bude Rhino pokračovat ve skicování i mimo rámec tohoto okna, nebude však přitom zobrazovat body.

Příklad

Sketch on SurfacePravé tlačítko
Curve > Free-form > Sketch on Surface
SketchOnSrf
Skicování křivky na ploše. Nejdříve vybereme plochu na které budeme skicovat křivky. Pohyb markeru bude omezen na pohyb po vybrané ploše. Stačí kliknout, držet a pohybovat kurzorem po ploše. Vysledná skica je potom aproximována křivkou. Parametrem c lze skicovanou křivku po ukončení skicování uzavřít.

Příklad

Sketch on Polygon Mesh
Curve > Free-form > Sketch on Polygon Mesh
SketchOnMesh
Skicování křivky na síti polygonů. Nejdříve vybereme plochu z polygonů na které budeme skicovat křivky. Stačí kliknout, držet a pohybovat kurzorem po ploše. Vysledná skica je potom aproximována křivkou.

Příklad

A to je proteď vše.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » 3D grafika  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: