KyamaSlide, že by Deja-vu? Ale Anton se jistě nedá! - 3D grafika - 3Dscena.cz: 3D grafika jako na dlani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:3D grafika

KyamaSlide, že by Deja-vu? Ale Anton se jistě nedá!

16. dubna 2009, 00.00 | Jestli vždy patřil nějaký plugin v oblasti modelování CINEMY 4D (a v tomto případě zdarma) mezi nástroje, bez kterých se nedokáži obejít, pak to je bezesporu drobounký pluginek AMa Multislide Antona Marchenka. Svět se točí a čas tlačí, Keith Young se nechal tímto nástrojem inspirovat a připravil jeho poněkud pokročilejší obdobu, pojmenovanou KyamaSlide. Antonovy nástroje ale stále žijí...

Kde, kde?

Než se budu věnovat KaymaSlide, jen drobné odbočení, to jen abychom byli korektní. AMa Multislide a také další velmi šikovné pluginy (zejména vynikající generátor na zkosení hran modelu) najdeme na stránkách „Rema“, tedy http://www.remotion4d.net v sekci Downloads/Free. Remo sice není autorem nástrojů Antona Marchenka, ale hostuje je na svém serveru.

KyamaSlide najdeme na serveru http://skinprops.com a jeho autorem je do jisté míry již zmíněný Keith Young, který má na svědomí mimo jiné také nezbytný plugin pro převod OBJ formátu Riptide (v obou podobách, free i komerční). Proč do jisté míry? Protože Keith odvodil svůj nástroj od pluginu AMa Multislide a také se k tomu plně přiznává. Uvnitř tedy bije stále to stejné srdce.

Instalace

Instalace nástroje je zcela standardní, určen j e určen verzím R10 a R11 (separátní instalátory) a pracuje jak v 32 bitové, tak 64 bitové verzi. Soubor pluginu stačí rozbalit a adresář přenést do adresáře Pluginy CINEMY 4D. A program restartovat.

Plugin je, a to je poslední slovo k úvodu, určen režimu hran a tak jej můžeme aktivovat pouze a jen v tomto režimu.

Možnosti a použití

Plugin je určen režimu hran, v jiném režimu nepracuje. Pokud si tedy vybereme skupinu navazujících hran (smyčku) a aplikujeme plugin, můžeme těmito hranami pohybovat po sousedících kolmých hranách. Nástroj má několik režimů. Pokud nestiskneme žádnou klávesu, můžeme hranami pohybovat jen po zmíněných kolmých hranách a vyznačeném směru, vektorech pohybu. Pokud stiskneme při práci s pluginem klávesu Ctrl, pohybujeme vybranými hranami ve směru již zmíněných vektorů, ale za hranicí plochy objektu. Můžeme tedy hrany posouvat ve směru „pokračování“. Další používanou klávesou je Shift, touto klávesou můžeme uzamknout směr, použité vektory a poté vybrané hrany posouváme jen ve směru těchto vybraných vektorů. Práce v tomto režimu většinou spočívá v sekvenci, že prvním pohybem za pouhého stisku tlačítka myši definujeme směr pohybu, směrové vektory, které následně uzamkneme klávesou Shift.

Nastavení a porovnání

Není to fér, ale porovnávat musíme. Upřímně nerad porovnávám myšlenky včerejška a dneška. Dnes je snadné kritizovat Konrada Lorenze či Ch. Darwina, že byli nepřesní, či že se mýlili (Lorenz). Jenže svou prací posunuli vývoj vpřed a to se prostě nesmí zapomínat. Že je nové přesnější, výkonnější a lepší, to vše je dáno jen tím, že mělo to nové z čeho vycházet. A nikdo neříká, že dneškem svět končí. Jen naše perspektiva.

Pokud se ale podíváme na nastavení, tak zde starší AMa MultiSlide zřetelně ztrácí. Vlastně obsahuje jen jednu jedinou volbičku a to volbu vzdálenosti. V tomto smyslu je mladší bráška pochopitelně silnější a krásnější.

Volby pluginu KyamaSlide jsou rozdělené klasicky, nástrojově na dvě záložky, na záložku parametrů Volby a záložku aktivační Nástroj (s tlačítky Aplikovat, Nová úprava a Vymazat hodnoty). Zajímavější je samozřejmě záložka Volby.

V záložce Volby tedy najdeme parametr Distance, parametr vzdálenosti posunu bodu hrany ve směru vektoru, ale to není tak úplně pravda. Proč? Protože systém obsahuje parametr Clamp, což je jakýsi bezpečnostní element, který je vynesen před sousedící prvek (bod) a před ním se zastaví. Tento element se nazývá Clamp (touto volbou se aktivuje) a hodnotu tohoto omezení definujeme parametrem Clamp Tolerance.

001

On Prolonged Edges, tato volba určuje, pokud je aktivní, zda se hrany při numerickém zadání posunu pohybují na hranách sousedících (hranách modelu) a nebo ve směru vektorů, které hrany vytyčili (tedy mimo tvar původního modelu).

02

Poslední volbou je volba Relative. Předpokládejme, že máme vybrané dvě hrany ve smyčce, které leží na dalších třech kolmých hranách, které jsou různě dlouhé, první má například délku 100, druhá 200 a třetí zase 100. V případě že vypneme volbu Relative, bude posun hran „zmražen“ a jejich stav, posun, bude absolutní v zadané hodnotě až do omezení limitu Clamp. V případě nastavení volby Relative bude posun relativní definovaný procentuální délkou sousedících hran.

003

Jen mimochodem, AMa MultiSlide má jen parametry Distance a On Prolonged Edges. Není co řešit, mladší, hezčí a výkonnější KyamaSlide jej válcuje na celé čáře, přesto jsem rád, že Anton svůj plugin kdysi připravil. Jak jsem již psal, byl v tomto smyslu průkopníkem a prokopal cestu.

AMa 1 Snap

Na počátku článku jsem si nechal dveře otevřené poznámkou, že Antonovy nástroje stále žijí. A to zejména díky AMa 1 Snap a pluginu ChamferMaker. Druhý jmenovaný se mi zdá poměrně známý, zato první zmíněný nástroj je poměrně málo používaný a méně známý už proto, že Anton již delší dobu o sobě nedává vědět a AMa 1 Snap je jeho posledním dítkem.

A co tento plugin v krátkosti dělá? Umožňuje nám přichytávat elementy na jiné elementy v prostoru, respektive na některé jejich vlastnosti polohy. Příkladem budiž následující úvaha. Máme plochu a v ní máme vytažený polygon, jehož body jsou ve výšce 635,5. Vytáhneme další polygon a požadujeme, aby i jeho body ležely ve stejné výšce. Musíme tedy zjistit polohu bodů původních a následně tuto hodnotu přenést na body polygonu nového. A to je trochu pracné a neefektivní. Přesně to samé, ale podstatně zábavnějším způsobem činí AMa 1 Snap.

Instalace

Instalaci pluginu nalezneme na stránkách Rema „Remotiona“ http://www.remotion4d.net v sekci Downloads/Free. Soubor stačí stáhnout, rozbalit a umístit do adresáře Plugins CINEMY 4D, poté již jen program restartujeme.

Plugin se objeví po restartu v menu Pluginy a používat jej můžeme jen v režimu bodů. Stačí si nějaké ty body vybrat a plugin aktivovat. Mimochodem, cena pluginu je velmi příjemná, je zdarma.   

Možnosti použití

Nástroj je na používání vlastně velmi, velmi snadný. Stačí mít vybrané upravované body a aktivovat jej, jeho nastavení se objeví ve Správci  nastavení. Nám pro začátek stačí, že klikneme (s již aktivovaným pluginem) na nějaký bod, ve kterém chceme mít osy přichytávání. Poté můžeme stisknout tlačítko myši na nějakou znázorněnou osou a kurzorem myši vybírat bod, ke kterému se mají vybrané body v dané ose přichytit. To je všechno. Pokud chceme použít osu Z, stačí na této ose stisknout tlačítko myši a kurzorem vybrat bod, ke kterému se chceme v rámci této osy přichytit (jen v této ose). Barva výběrového paprsku bodu se v závislosti na zvolené ose mění, pro Z je modrá, pro X červená a pro Y zelená.

004

A co Správce nastavení? Ten obsahuje vlastně jen velmi prosté zadání orientace os. Tedy jejich natočení. Zda mají být osy pluginu a tím pádem i posunu zarovnané s osami objektu, globálního systému, kořenového objektu řetězce, nadřazeného objektu, kamery, nastaveného specifického objektu (třeba objektu Osy) a nebo zda chceme body posouvat volně. 

005

Tedy můžeme jisto jistě tvrdit, že Anton má i nadále co říci a že jeho nástroje jsou stále aktuální. A mimochodem, pokud jej přeci jen náhodou neznáte, stáhněte si také zmíněný ChamferMaker. I ten je výborný.

Tématické zařazení:

 » 3D grafika  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: