CINEMA 4D Broadcast Edition – komu, proč a co obsahuje, 2. díl - 3D grafika - 3Dscena.cz: 3D grafika jako na dlani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:3D grafika

CINEMA 4D Broadcast Edition – komu, proč a co obsahuje, 2. díl

13. listopadu 2009, 00.00 | Nejen objekty, či lépe řečeno, právě že ne na objekty je zaměřena ta opravdu podstatná část prvků obsažených v Extension kitu balíku Broadcast edition. To podstatné co nabízí jsou různá přednastavení televizní grafiky, animované elementy a spoty, kamery, světla a další. A všechny tyto prvky budou popsány v tomto druhém, závěrečném dílu našeho popisu.

Omluva úvodem

Stala se mi, tedy jako autorovi těchto článků, nemilá věc, která by se stávat neměla a je to vskutku má odpovědnost (či spíše nezodpovědnost), že se stala. Minulý díl jsem totiž založil na knihovně Extension kitu v její „beta“ podobě. Finální verze je mírně odlišná, je nižší počet jednotlivých adresářů a podstatně kvalitnější jsou náhledy jednotlivých objektů. Obsah ale,  naštěstí, je shodný. Jen jsou některé objekt přesunuté (díky zmenšenému počtu adresářů) do jiných složek. Tedy věcně se nic nemění. Jen forma kterou jsem popisoval je mírně, nikoliv dramaticky, odlišná.

Přesto se musím ještě jednou omluvit. Chybil jsem hned dvakrát. Nejdříve zásadně z pohledu čtenáře, protože jsem prezentoval stav, který je odlišný od stavu potenciálního uživatele a jednak z pohledu mých závazků vůči MAXONu, kdy informace beta fází jsou vskutku interní, jakkoliv není toto mé provinění zásadní. Jde o princip...  

40

Presets

Co dělá Extension kit  zajímavým nejsou ani tak objekty, jak jsme se ostatně již zmínili, ale prvky umístěné do adresáře Presets a také Resourcies.

V případě položky Presets se přitom jedná o předpřipravené systémy a nastavení. Tato nastavení vskutku zcela a úplně odpovídají cílení paketu, jsou plně určena televizní tvorbě. Ano, velké množství efektů lze udělat „efektově“, ale leckdy to může být pomocí 3D i jednodušší (jindy ne, o tom je síla kombinace) a v takovém případě může být tato knihovna to pravé.

Knihovna Presets je rozdělena na 3 další složky se jmény Broadcast elements, Scenes a Tools.

Broadcast elements

Z pohledu určení televizní tvorby jedna z nejzajímavějších knihoven vůbec. Obsahuje deset dalších podložek jednoduše označených jako Style 01 až 10, které obsahují jednotlivé připravené scény a kamery.

Jaký je obsah? Představme si standardní televizní vysílání. Je složeno z mnoha typů pořadů, od televizních zpráv, přes hudební pořady, sportovní vysílání ze sportovního studia, pořadu o technologiích či počítačových hrách a tak dále. V každém takovém pořadu se uplatňují typově stejné prvky, potřebujeme nějaký prostor pro titulky a popisky ve spodní části, okno pro přehrávání zprávy či videa „za ramenem“ komentátora či malou buňku s popisem případného videa... A přesně to, pro jednotlivé typy pořadů, nabízí zmíněné sady Style 01 až 10.

41

Všechny objekty jsou vždy v těchto sadách komplexně připravené, ovládané pomocí XPressa a uživatel nemusí vlastně, pokud si tedy nechce předpřipravené prvky nějak zásadně přepracovat, studovat obsah jednotlivých struktur. Vše je vskutku velmi komplexní a velmi dobře připravené. A hodí se i na „Sama doma“ :-). Spektrum je opravdu, podle mého, dosti obšírné.

42

43

45

Scenes

Sada Scenes obsahuje šest souborů a k tomu samozřejmě také jeden adresář textur, přičemž objekty, které obsahuje, můžeme rozdělit do dvou skupin. Na osamocený objekt MoFlow a na ostatní objekty Text_01 až Text_05. Objekt MoFlow je do značné míry od ostatních odlišný, řeší zcela jiné užití. Řeší totiž situaci například pořadu o nových filmech, kdy se postupně za hlasatelem předstupují snímky umístěné do samostatných polí. Přesně to systém dělá a je zcela otevřen změnám pomocí XPressa rozhraní, kolik že vlastně snímků má být a jaké mají mít materiály – promítané filmy.

46

Objekty Text_xx jsou odlišné a to dosti výrazně. Jedná se o opravdu vynikající animace „loga“- nápisu, který se postupně sestaví do výsledné podoby. Každá ze scén je dosti odlišná a originální, všechny jsou výborné. Možnosti jejich externího nastavení pomocí uživatelských dat nejsou nějak rozsáhlé, většinou se omezují na změnu obsahu nápisu, ale samozřejmě že můžeme vstupovat do jednotlivých objektů a měnit je přímo. Opravdu doporučuji, jedná se o výtečné a velmi efektní scény.

A dodatek, nesmíme se vždy při práci s nimi přepnout do hlavní kamery scény.

Tools

Sadou která výčet uzavírá je sada Tools. Přičemž musím trochu přiznat, že obsah této sady je pro mne poněkud rozporuplný. Tedy, pokud bych bral opět Broadcast edition jako celek a řekl si, že navýšení ceny se odehrává v rozmezí cca tisíci korun, budu rád že zde je a možná si i radostně výsknu. Ale v případě samostatně koupeného Extension kitu bych byl hodně na vážkách, jak se mám tvářit. Tato sada totiž obsahuje 11 velmi kvalitních objektů. Leč sedm z nich již dávno známe a to z knihovny CS Tools Chrise Smitha. Jsou vynikající, o tom žádná, ale nejsou autorským počinem nemluvě o tom, že původní sada byla zdarma. Tak proto ty úvahy o ceně a vybavení... Opakuji, v případě celého Broadcast editionu nemám vůbec problém a jsem rád, že je mám po ruce (jediné co jsem kdysi sadě od Chrise vytýkal byla právě absence knihovny), v případě samostatného Extension kitu bych se cítil, no, snad to mohu říci, mírně podveden...

47

48

Sada tedy obsahuje sedm animačních pomocníčků pro animaci, pro cyklické natáčení a „poskakování“ s řízením pomocí křivek, různé nastavení animací po křivce, simulace pohybu na pružině (případně dynamického dopadu) a dvě trochu rozšířené vibrace. Sada je k tomu doplněna speciálními naprogramovaným efektorem tvořícími uzel (a ukázkovou scénou), prezentačním objektem, který najede, „předvede se“ a zase odjede a nakonec také systémem pro zadání přechodových barev.

Resourcies

Třetí skupinou je skupina zdrojů, resourcies. Ta obsahuje šest kategorií opravdu rozličného určení a užití a opět jsou mnohá z dat připravená k další práci pomocí XPressa a přednastavených chování. Tyto sady jsou 2DElements, Cameras, Example senes, Images, Lights a nakonec Materials.

První v pořadí jsou 2D elements. Tuto skupinu je opět možno rozdělit na dva typy objektů. Na jednoduché 2D roviny s maskou, která tvoří nějaký obrys, například města, stromů či postav na pozadí nějaké další „pohybové“ grafiky. Druhá masivní část je tvořena 3D prvky, které jsou ale připravené tak, aby ve výsledku budily animovaný 2D dojem. Jsou plně kontrolovatelné, animovatelné a upravitelné skrze nastavení uživatelských dat a vytváří krásné vzory stylizovaných květin ne nepodobných nějakému kovářskému dílu. Definovat vždy můžeme velikost, odsazení hlavního vzorku a pak jeho zrcadlení v obou směrech (bráno z 2D pohledu. A samozřejmě můžeme animovat růst, což dělá tyto objekty opravdu velmi zajímavými.

49

50

Druhou skupinou je Cameras, obsahující, jak jinak různá nastavení animovaných kamer. Ale i v tomto případě platí to, u čeho jsme se pozastavili v případě adresáře Tools pár řádek výše. Základním kamenem této sady jsou opět objekty CS, tedy objekty, které byly dříve zdarma. To ale nic nemění na tom, že kamery a jejich nastavení zde uvedené jsou velmi kvalitní a užitečné. CS kamer je zde k dispozici celkem 6 a řeší situace „dokumentární „čelní“ kamery (většinou jsou kamery vybavené různými parametry pro dosažení přirozených prodlení a pohybů kamery, protože není přirozené, aby cíl který kamera sleduje byl stále ve středu, kameraman jen stěží asi dokáže objekt udržet vždy a pouze ve středu pohledu), akční kamery navázané na objekt, dva typy přechodů kamery z jedné na druhou, de facto izometrické kamery a také kamery založené na postupném přechodu z jednoho bodu na další. Set je mimo to doplněn kamerou s velmi „měkkým“ sledovacím režimem cílového bodu a také speciální kamerou Dolly Zoom. Všechny objekty jsou samozřejmě založené na chování a uživatelských datech XPresso.

51

52

Examples Scenes je knihovnou, která obsahuje jen 13 objektů a adresářem textur. Skupinou, jejíž obsah sice není možno příliš obecně možné nastavovat pomocí uživatelských dat, která ale obsahuje opravdu vynikající a demonstrativní ukázky animací televizního typu, které můžeme MoGraphem vytvořit. A nebo, když jsme v tom, jen přetvořit z těchto opravdu perfektních ukázek. Je to na nás.

53

54

Images adresář je členěn na dva další adresáře. První je domovem 10 jednoduchých „abstraktních“ obrázků vhodných do pozadí s rozlišením 1024x1024 a druhá obsahuje fotografovaná pozadí o velmi slušném rozlišení 3888x2592 bodů. Celkem je v druhém adresáři 52 fotografií různých témat.

55

Předposlední v pořadí jsou světla, respektive různá nastavení scény pomocí standardních světel. Ostatně, jakých jiných, když není součástí balíku Advanced render. Sada obsahuje 7 přednastavených systémů ovládaných plně pomocí uživatelských dat a XPresso systému. Mimochodem, říci se mi to ani nechce. Ale autorem všech těchto systému je opět Chris Smith.

56

Všech sedm systémů je dost zajímavých a řeší všechny základní situace osvětlování. Najdeme zde tedy nastavení pro „difusní“ takzvané ambientní osvětlení, systém pro nativnější ovládání plošného světla, komplexní sestavu pro exteriérové osvětlení, systém pro náhodné „disko“ osvětlení ve dvou verzích, sálové osvětlení „kino square“ a nakonec řízení pro volumetrické světlo Track spot.   

Co je poslední? Poslední je adresář materiálů, který obsahuje další podskupiny, přičemž za největší z nich, Natural, je dále dělena na další podadresáře podle typu povrchu. Celkem knihovna obsahuje 220 materiálů, některé jsou řekněme efektové, ale také slušnou řádku reálných povrchů založených jak na shaderech, tak na texturách. V případě shaderů se přitom nezřídka jedná o volumetrické povrchy, které nejsou závislé na typu geometrické projekce, jen na její poloze a velikosti.

57

Závěrem

Jsme u konce, popsali jsme si celý Extension kit a vše co obsahuje, další je jen na Vás a Vašem rozhodnutí, zda vnímáte Broadcast edition jako užitečnou sadu, či ne. Vše je, podle mého, otázkou ceny a výkonu. Ostatně, již jsme se o tom obšírně zmínili. A cena není špatná pokud ji bereme jako celek. Pak onen zmíněný výkon vychází, podle mého, velmi příznivě. V druhém případě opravdu nevím. Kupovat samostatný Extension kit by mi přišlo trochu, přes jeho kvalitu, jako kupovat něco, co ze značné části mohu mít (nebo jsem alespoň mohl, podle mého asi již nebudou CS tools nadále k dispozici) zdarma. A pak onen poměr zase tak dobře nevychází. Jak se říká, čert se v tom vyznej. A nebo jinak, uživateli, je to na Tobě.  

Tématické zařazení:

 » 3D grafika  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: